Základy ošetřování včelstev pro včelaře začátečníky

Bodové pokyny jsou určeny pro začátečníky a neorganizované včelaře.

Léčení včelstev a předepsaná veterinámí opatření

Upozonění: při nedodržení těchto předpisů se všichni včelaři vystavují trestnímu postihu "všeobecného ohrožení" při nákazové situaci u včel. Včely budou likvidovány s následnou pokutou a úhradou nákladů a tím spojených.

VŠEOBECNĚ

 1. ČSV platí základní léčení a vyšetření včelstev. Druhotné zaléčení si včelaři platí sami.
 2. Na změny a vydané pokyny k léčení a jiné akce v průběhu roku upozorňuje včelařský důvěrník.
 3. Jakékoliv potíže konzultujeme s včelařským důvěrníkem nebo přímo na členských schůzích ČSV.
 4. V rámci včelařského řízení by měl každý včelař, při včelařské kontrole, na požádání umožnit přístup na včelnici.
 5. Vždy dodržujeme základní hygienická opatření a chraníme si své zdraví při práci na včelnici.

PODZIM

Provádíme fumigaci přípravkem VARIDOL FUM sot. ad us. vet.

Postup

 1. Na jednom z konců pásku uděláme 1 cm od horního okraje dírku uprostřed a provlékneme zavěšovací hřebík nebo jiný přípravek.
 2. Nakapeme na pásek příslušné množství kapek odpovídající počtu obsazených nástavků (2 kapky/1 nástavek).
 3. Z nástavku odebereme 1 plást těsně za obsedlým plástem a vytvoříme tak mezeru pro vložení pásku. Do podmetu se vloží papírová, ptastová nebo i jiná spadová deska.
 4. Pásek se ze spodu zapálí, (Upozornění: Pásek musí pouze doutnat, ne hořet!) a vloží do připravené mezery.
 5. Úl na 1 hodinu uzavřeme a průběžně kontrolujeme podráždění včel. Mohlo by dojít k otravě předávkováním.
 6. Po 1 hodině z úlu odstraníme přípravek a zbytek pásku a odebraný plást vrátíme zpět.
 7. Po dvou dnech vyndáme spadovou desku a odstraníme z ní spad, poté ji vložíme zpět pro odběr zimní měli. Číštění spadu opakujeme po každém zaléčení nejméně 2x a potom již spad měli z desky neodstraňujeme.
 8. Viz návod přiložený k léčivu a pokyny k odběru měli.

ZIMA

Provádíme odběr měli pro veterinární vyšetření.

Postup

 1. V lednu sesypeme veškerý spad ze spadové desky do připravené nádoby. Mrtvé včely z nádoby odstraníme a spálíme.
 2. Takto přebranou měl nasypte na novinový papír a vysušte (Upozornění: Nesušíme měl na topení, jinak obsažený vosk roztaje!). Měl ze všech včelstev sesypeme dohromady, čímž vytvoříme smíšený vzorek.
 3. Usušenou měl vsypeme do papírové krabičky od sirek a zajistíme gumičkou (Upozornění: Krabičku nikdy neoblepujeme lepící páskou!).
 4. Na krabičku nalepte štítek s údaji:
  • enidenční číslo včelaře
  • počet včelstev
  • adresa včelaře
  • stanoviště včelstev
 5. Krabičku s mělí odneseme, po vyzvání ČSV, k rozboru. Vzorky se centrálně sbírají na lednové schůzi včelařů. Kdo není organizovaný včelař, odnese vzorek na veterinu na vlastní náklady. Včelařský důvěrník může za vás zabezpečit odevzdání měli, když mu jí včas doručíte.

JARO

Při nedostatečném zaléčení na podzim provádíme nátěry plodu přípravkem M-1 AER.

Postup

 1. Léčivo naředíme s vodou v poměru 5 kapek do 50 ml vody.
 2. Natřeme všechen již zavíčkovaný plod do rozlohy 10 dm2. (větší plocha by mohla zanechat rezidua ve vosku)
 3. Další informace o nakládání s léčivem viz přiložený návod.cena zboží: 0 Kč

počet položek: 0