Evropské dotace - technická pomoc

Pro získání dotace "Technická pomoc" je nutné pořízení nových zařízení nejméně v hodnotě 20 000 Kč. V níže uvedené tabulce jsme pro vás připravili jednoduchý přehled dotovaných výrobků v našem e-shopu.

Výše dotace činí 50% skutečně vynaložených nákladů na zařízení, nejvýše však 100 000 Kč.

Pokud souhrn všech oprávněných nároků překročí vyhlášenou finanční částku, Fond vyplácenou částku poměrně sníží.

14.064 Plastová nádoba s víkem na med 30 litrů 240 Kč
+
14.065 Plastová nádoba s víkem na med 10 litrů 80 Kč
+
15.008 Sluneční tavidlo s polykarbonátem na 2 rámky, Al tác, nerezová vana, mřížka proti nečistotám 3720 Kč
+
17.007 Refraktometr HONEY TESTER 1350 Kč
+

Jak dále postupovat pro získání evropské dotace?

Po zakoupení produktů prostudujte podrobný návod pro získání evropských dotací, který naleznete buď v příloze časopisu Včelařství č. 4/2012, anebo, včetně elektronických formulářů, na internetových stránkách Českého svazu včelařů.
cena zboží: 0 Kč

počet položek: 0